Xesc Forteza* – 2023

Festival Simfonic 2023

25 MÉS 2 PROFESSORES

Dissabte 10 juny a les 11h

Carrer de Calatrava, 1
Palma de Mallorca

Acadèmia Khrismusic y Marinaeduca
 
L’Acadèmia Khrismusic y Marinaeduca es va fundar a l’any 2011 amb l’idea de crear un centre on s’imparteixen classes de música i repàs escolar. Les classes de música són de piano, teclat modern, llenguatge musical, cant de diferents estils, iniciació a la guitarra, informàtica musical i també preparació a les proves d’accés al conservatori de música i si estan en ell reforcem el llenguatge musical i el piano. Es donen per totes les edats. Oferim Tallers de música per nens d’1 a 3 anys per desenvolupar les capacitats cognitives d’ells. Les classes poden ser individuals o grupals, màxim 4 alumnes, en els quals la metodologia impartida es individualitzada. També les matèries de repàs musical i escolar. L’Acadèmia KyM està al carrer dels Ocells n.5. El nostre Telèfon 971783476 – 637492960.

 

Teatre Municipal Xesc Forteza
 
El Teatre Municipal Xesc Forteza està ubicat al nucli antic de la ciutat de Palma, al barri de la Calatrava, prop de la porta del Camp i del Baluard del Príncep, exactament entre el carrer dels Blanquers i el de la Calatrava. Davant l’entrada principal del Teatre hi ha la plaça que dona nom a l’adreça del teatre: plaça de Miquel Maura,1.La Calatrava és un dels barris més característics de la nostra ciutat. El nom deriva de l’establiment a la zona dels cavallers de l’orde de la Calatrava a l’edat mitjana, poc després de la conquesta catalana de 1229. Després de la conquesta l’aspecte de la barriada encara es caracteritzava per la presència de grans espais oberts dedicats a l’agricultura. A partir de la fundació del monestir de Santa Clara el 1256 s’inicià un continuat procés d’urbanització, es repartiren solars i s’obriren nous carrers amb una estructura de tipus gòtic.

 

Al final dels segle XIII un fet important marcà l’evolució futura del barri: el rei Jaume II disposà que tots els jueus de la ciutat passessin a la Calatrava, on havien de tenir el call.

Més tard, al llarg del segle XV, s’hi desenvolupà la industria d’adobar pells, la qual configurà l’estructura del barri fins ben entrat el segle XX.

En la segona meitat del s.XX el barri va viure un abandonament progressiu que es va poder aturar gràcies a l’impuls dels veïnats i als plans de rehabilitació:Pla general d’ordenació urbana, actuacions urbanístiques i pla especial de reforma interior.

L’edifici on està situat el Teatre havia de ser un gran centre social per a dinamitzar el barri. Aquesta era la intenció dels veïnats, els quals tenien molt d’interès a remodelar i embellir la barriada. Es va fer un projecte per a construir el Centre Cívic de la Calatrava , el qual va acabar finalment en un sol edifici amb dos equipaments: el Teatre Xesc Forteza i el Centre Cultural de la Calatrava.

El Centre Cultural es va convertir en el Conservatori Municipal Elemental de Música de Palma, el qual fou inaugurat el 10 d’octubre de 2006.