L’Escola Municipal de Música de Tarragona amb el Simfònics

Orquestra de Grau Elemental

                                                                                                                         Dissabte 8 de juny a les 18h

Avinguda Catalunya, 35
Tarragona

Escola Municipal de Música de Tarragona
 

L’Escola Municipal de Música de Tarragona obre les portes per primera vegada l’any 1994. Des de la seva creació, s’ha fet gran tant pel que fa a l’oferta formativa com en nombre d’alumnes.

L’Escola compta amb diferents programes i línies distribuïdes en 3 aules:

  • Aula Centre
  • Aules de Música als Barris
  • Aula d’Instruments Tradicionals

Totes elles ofereixen una gran varietat en l’aprenentatge: estils musicals, instruments que es poden aprendre, programes adaptats, edats diverses etc. i apropa la música a diferents zones de la ciutat.

L’Escola Municipal de música realitza desde l’any 2006 altres projectes de formació i sensibilització musical com el projecte Picantarols, per a nens de 0-3 anys de les llars d’infants municipals de Tarragona, o el projecte Mirasona, que es desenvolupa en l’àmbit de les escoles d’educació especial de la ciutat.


Universitat Rovira i Virgili – Aula Magna

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s’ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d’un nou marc i han fet d’Europa un espai d’interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. A la URV formem professionals sota els plantejaments d’harmonització europea, aspecte clau per obrir portes en un món laboral sense fronteres. Tot això ho fem a través d’una oferta de formació completa, amb més de 40 estudis de grau i 50 màsters (una gran part interuniversitaris), un ampli programa de doctorat i una àgil programació de formació permanent per acompanyar els professionals en l’actualització constant de coneixements i millora de les seves capacitats. De tot plegat en gaudeixen més de 15.000 estudiants.

Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i a l’espai europeu per la qualitat de la docència, l’aposta per la formació contínua i l’excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.