GUITARRES AMB GRÀCIA

Quartet de guitarres

Orquestra de guitarres

Flautes travesseres

Guitarrenorquester

Dues orquestres juntes

Banda

Foto formacions

Dissabte 4 de juny a les 18h.

Av. Cardenal Vidal i Barraquer 30

Metro: L3 (Montbau), L5 (Horta)
Bus: 10, 27, 45, 60, 73, 76 i 102
L’Escola de Música de Gràcia
L’Escola de Música de Gràcia celebra enguany el seu 20è aniversari. Al llarg de dues dècades, l’Escola ha seguit un procés d’implantació progressiva al barri de Gràcia, on ha esdevingut un punt de referència pel que fa a l’ensenyament musical, amb una dinàmica integradora i a la vegada pionera en la creació d’un espai musical i de suport a la vida cultural de la ciutat. L’Escola ofereix una formació bàsica extensa i sòlida, basada en la pràctica vivencial de la música, que fa possible l’ús educatiu del temps de lleure, i a la vegada garanteix un nivell adequat, per tal que aquells alumnes que ho desitgin puguin accedir a estudis professionals.

Torre Jussana

1825- Ariola-Fiol ArquitectesTorre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions és un equipament de l’Ajuntament de Barcelona cogestionat amb el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) que ofereix serveis i recursos a les associacions de la ciutat per tal d’afavorir el seu desenvolupament.

Torre Jussana és un dels millors exemples de torre construïda durant el segle XIX per les famílies benestants barcelonines com a segona residència als afores de la ciutat. L’edifici constitueix un clar exemple d’influència neoclàssica francesa. Les dues façanes tenen una resolució similar i hi destaca el porxo d’accés, mitjançant una doble escalinata amb balustrada, sostingut per columnes d’ordre jònic. En l’actualitat l’interior ha estat totalment transformat per acollir l’activitat del Centre de Serveis a les Associacions.