Tinglado 1 Port Tarragona – 2021

Concert de Fi de curs

AMTP El Tecler

Totes les agrupacions de l’escola

Dissabte 12 de juny a les 18h

Moll de la Costa, 9
Tarragona

El Tecler Gestió Cultural
L’Aula de Música Tradicional i Popular El Tecler, és una escola que vetlla per l’aprenentatge i la dignificació dels instruments tradicionals Catalans. Dins les seves aules es poden cursar els estudis des dels 3 anys fins a Nivell Mitjà.

Tinglado 1 Port Tarragona