CANTATA DE LA CUINA

Formacions Foto formacions

Dissabte 7 de juny a les 18h.

Plaça Miquel Maura 1

Palma de Mallorca

Conservatori Elemental i Escola Municipal de Música de Palma
El nostre centre conté l’escola de Música, que ofereix ensenyaments no reglats per a ciutadans de 0 a 100 anys amb multitud d’itineraris per tal de satisfer les inquietuds de cada franja d’edat. El Conservatori imparteix ensenyaments reglats als nins i nines d’entre 8 i 12 anys amb l’objectiu de donar-los uns objectius i continguts que els duguin a poder fer la prova d’accés als ensenyaments professionals alhora que obtenen el certificat oficial d’ensenyaments elementals de música passant tot això per cultivar en tots els casos el gust i el plaer de i per la música.

Teatre Municipal Xesc Forteza

El Teatre Municipal Xesc Forteza està ubicat al nucli antic de la ciutat de Palma, al barri de la Calatrava, prop de la porta del Camp i del Baluard del Príncep, exactament entre el carrer dels Blanquers i el de la Calatrava. Davant l’entrada principal del Teatre hi ha la plaça que dona nom a l’adreça del teatre: plaça de Miquel Maura,1.La Calatrava és un dels barris més característics de la nostra ciutat. El nom deriva de l’establiment a la zona dels cavallers de l’orde de la Calatrava a l’edat mitjana, poc després de la conquesta catalana de 1229. Després de la conquesta l’aspecte de la barriada encara es caracteritzava per la presència de grans espais oberts dedicats a l’agricultura. A partir de la fundació del monestir de Santa Clara el 1256 s’inicià un continuat procés d’urbanització, es repartiren solars i s’obriren nous carrers amb una estructura de tipus gòtic.

Al final dels segle XIII un fet important marcà l’evolució futura del barri: el rei Jaume II disposà que tots els jueus de la ciutat passessin a la Calatrava, on havien de tenir el call.

Més tard, al llarg del segle XV, s’hi desenvolupà la industria d’adobar pells, la qual configurà l’estructura del barri fins ben entrat el segle XX.

En la segona meitat del s.XX el barri va viure un abandonament progressiu que es va poder aturar gràcies a l’impuls dels veïnats i als plans de rehabilitació:Pla general d’ordenació urbana, actuacions urbanístiques i pla especial de reforma interior.

L’edifici on està situat el Teatre havia de ser un gran centre social per a dinamitzar el barri. Aquesta era la intenció dels veïnats, els quals tenien molt d’interès a remodelar i embellir la barriada. Es va fer un projecte per a construir el Centre Cívic de la Calatrava , el qual va acabar finalment en un sol edifici amb dos equipaments: el Teatre Xesc Forteza i el Centre Cultural de la Calatrava.

El Centre Cultural es va convertir en el Conservatori Municipal Elemental de Música de Palma, el qual fou inaugurat el 10 d’octubre de 2006.