Teatre de Tarragona*- 2023

Actuació Junior i Entre Musical

Banda Junior

Diumenge  11 de juny a les 19h

Teatre de Tarragona

Rambla Nova, 11

Bus: 21 (Rambla Nova 64), 8 (Rambla Nova), 8/11/12/73 (Rambla Vella)

Rambla Music

RAMBLA MUSIC neix amb l’objectiu d’apropar la música a tots els púbics des de diferents vessants. L’activitat de Rambla Music es divideix en dos grans àmbits: d’una banda, la formació musical i d’altre la producció musical tot apostant per la cultura.
Com a centre de formació musical compta amb més de 200 alumnes amb un model educatiu innovador i dinàmic que posa a l’abast de l’estudiant tot un món d’experiències a través la música i dels seus valors.
Però Rambla Music vol anar més enllà i aposta de manera decidida per la cultura tot creant nous projectes musicals que donen un valor afegit i diversitat. Aquesta és la segona vessant de l’acció de Rambla Music i que avui els hi presentem.
El nostre objectiu… contagiar la passió per la música.


Benvinguts — Ajuntament de Tarragona

Teatre de Tarragona
El Teatre Tarragona, malgrat el seu nom, no va sorgir en un principi com un equipament relacionat amb el teatre, sinó que va ser fruit de l’ampli moviment empresarial que es va generar al voltant de la implantació del cinematògraf. Després d’uns anys en què aquesta nova activitat recreativa tingué bàsicament un caràcter ambulant, o incorporada als teatres que ja existien (com el Principal), el 1904 van començar les activitats del Salón Moderno, a la Rambla Nova.

L’ús principal de l’edifici és el de la producció i l’exhibició pública d’espectacles de tots els gèneres en format frontal, comunament anomenats a la italiana, a més d’altres activitats complementàries, com ara concerts, projeccions, presentacions i xerrades.