CONCERT DE LES ORQUESTRES DEL CONSERVATORI

Orquestra Britten

Orquestra Andreví

Foto formacions

Dissabte 13 de juny a les 21h.

Cervera

Conservatori de Música de Cervera
La finalitat, des del primer dia, ha estat impartir la docència de la música, posant les bases per a una formació àmplia i rigorosa, que permeti gaudir de la música i accedir, si s’escau, a nivells superiors.La incidència de la música en la formació i el desenvolupament de la personalitat de cadascú, és contemplada com un objectiu prioritari. És per això que la formació artística es comença en l’etapa d’iniciació a partir dels 3 anys, en la descoberta progressiva dels elements bàsics de la música, sempre de forma sensorial i afectiva, incorporant-los vivencialment en el món de l’infant.Si bé, un primer objectiu és oferir possibilitats de formació bàsica musical per a tothom, no és menys cert que cal acompanyar els qui, tenint les qualitats convenients i la voluntat deicidida, volen seguir camins de futura professionalització.

Teatre Casal de Cervera
Institució de gran tradició fundat l’any 1920 amb la possibilitat de 500 persones d’aforament.