AUDICIÓ DIESI

Grup not enought

Corals

Formacions cambra diversos instruments

Instruments solistes

Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les18h

C. Buenos Aires, 47-49

Bus:6, 7, 15,27, 32, 33, 34, 59, 63, 67, 68

Diesi Escola de Música
Diesi Escola de Música, va obrir les seves portes el dia 5 de juny del 1998. La nostra escola està situada al barri de Sants de Barcelona, concretament al c/ Tinent Flomesta 6-8, 08014 Barcelona.Diesi Escola de Música te com a objectiu principal l’ensenyament del llenguatge musical, instruments de corda, electrònics, de vent i percussió a tothom qui vulgui aprendre’n, podent assolir dins l’escola diversos nivells com a afeccionats o bé seguint els plans d’estudi corresponents al grau elemental, mig i preparació a les proves d’accés a l’ESMUC o bé al CSM del Liceu.

Teatre Akadèmia
El Teatre Akadèmia és un centre de cultura teatral que serveix com a espai de trobada dels diferents agents que conformen el sector de les arts escèniques. La seva vocació és la d’alternar la producció i exhibició de projectes propis i/o aliens de teatre de repertori d’un fort contingut social, amb la formació continuada per a professionals i amants del teatre; per tal de contrastar línies de treball, opinions i reflexions teatrals.Situat al costat de la Plaça Francesc Macià, amb entrada pel carrer Buenos Aires 49, és un espai versàtil, amb capacitat per a 70 espectadors en unes grades plegables i capacitat, que poden configurar l’espai de forma diversa, segons les necessitats de l’activitat programada.