ELS COLORS DEL SO

Conjunt Instrumental de vent

Conjunt instrumental de corda

Conjunts de música de cambra

Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les18h

C. Miracle, 25 (Planta baixa)

Balaguer 

Escola Municipal de Música de Balaguer
L’any 1979 inicia la seva activitat pedagògica l’Escola Municipal de Música de Balaguer amb seu a la Casa de la Vila. Els professors que van iniciar aquest projecte musical foren Montserrat Cots i Miquel Àngel Marigó impartint les assignatures de Solfeig i Piano respectivament.El 24 d’octubre de 1986, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica en el número 757 el Decret 304/1986 de 25 de setembre, de reconeixement de la validesa acadèmica oficial, amb el grau de conservatori elemental no estatal de música, els ensenyaments de l’Escola Municipal de Música de Balaguer.L’any 1993 i mitjançant l’aplicació de la LOGSE el centre esdevé Escola de Música reconeguda i fins l’any 2001 comparteix dues línies d’ensenyament: l’antic pla 66 i els nivells elemental i els dos primers cicles de nivell mitjà del pla 90.L’any 2002 es creà l’Institut Municipal de Progrés i Cultura, organisme que gestiona des d’aleshores els recursos humans, administratius i de pressupost del centre.

Sala polivalent del Casal del Centre Cívic
Balaguer, històrica ciutat del Comtat d’Urgell, és la capital de la comarca de la Noguera. La Noguera és la comarca més extensa de tot el territori català, la seva capital de província, Lleida, està situada a uns 30km.