Sala Nota 79 – 2021

Títol

Formacions

Dissabte 12 de juny a les 18h

C. Vallirana, 79

Metro: L3 (Lesseps)
Bus: H6

Trémolo Formació musical i d’arts escèniques
Benvinguts a TRÉMOLO!
La nostra escola de música té com a objectiu principal fer aflorar de cada persona el millor de si mateixa. Per aconseguir-ho, ens semblen cabdals dos aspectes: personalitzar, en la mesura de les nostres possibilitats, el seu aprenentatge i transmetre, dia a dia, el gaudi envers el fet musical.
Situada al barri del Farró, entre Gràcia i Sant Gervasi i creada l’any 2009, l’escola ha anat creixent gràcies a la confiança de moltes famílies i alumnes. Actualment, hi trobareu un ampli ventall d’activitats formatives adreçades a totes les edats i nivells (nens i nenes, joves i adults), així com formació musical tant en l’àmbit de la música clàssica com moderna.

Sala Nota 79