Sala d’Actes del Patronat Obrer – 2023

De la mà al cor

Cors d’Aprenentatge Avançat 1r i 2n i Cor de Grau Professional

                                                                                                                         Dissabte 10 de juny a les 18h

Carrer dels Mercaders 2
Tortosa

Escola i Conservatori de la Diputació a Tortosa
 
Escola i Conservatori de Música de la diputació a Tortosa. Som un Centre obert i dinàmic preparat i abocat a proporcionar una formació musical completa, harmònica i integral. Comptem amb un gran equip de professionals que betllen per: Oferir formació musical de qualitat, promoure i difondre el gust i gaudir per la música, garantir una àmplia preparació i qualificació als fututrs professionals de la música.

Amb aquesta vocació de servei, pretenem fer de la música una manera de viure per als nostres alumnes i per a tots els ciutadans de les Terres de l’Ebre.

L’escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa compta amb el finançament de la Generalitat de Catalunya, mitjançant conveni de col·laboració signat amb la Diputació de Tarragona.

L’escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa té entre els seus objectius prioritaris: Proporcionar formació que permeti a l’alumnat gaudir de la música de forma individual i col·lectiva Capacitar els alumnes per afrontar la pràctica musical de manera autònoma i poder optar als estudis de Grau Superior amb l’orientació i capacitació suficients Estimular la creativitat i la imaginació pròpies d’una activitat artística així com la iniciativa, autonomia i pensament crític Implicar la comunitat educativa en les activitats del centre i en les organitzades en col·laboració amb altres entitats Esdevenir un centre de referència dins de la vida cultural i musical de les nostres comarques i participar activament en activitats culturals, educatives i socials proposades per les diferents institucions del territori

Som un centre obert i dinàmic que ofereix a l’alumnat formació musical completa, harmònica i integral


Sala d’Actes del Patronat Obrer