Títol

Formacions

 

 

 

 

 

Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les18h

C/BASSA

Alguaire

Escola Municipal de Música d’Alguaire
L’escola de música d’Alguaire formada com escola municipal té vocació
d’oferir tota mena d’ensenyaments i estils musicals. Compta amb instruments
clàssics com piano, flauta, trompeta, violí , guitarra, percussió i també moderns
com guitarra elèctrica, bateria, baix… .
Està reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya
Actualment, compta amb una vuitantena d’alumnes i participa activament en
diferents actes culturals del municipi com l’Abril Cultural i els actes del premi
Josep Lladonosa.
Desde aquest curs compta amb noves instal.lacions per tal de millorar la
qualitat del servei per l’alumnat

 Sala d’actes de l’EMM

 

“>