Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes – 2022

Títol

Agrupacions

                                                                                                       Dissabte 11 de juny a les 18h

Baixada del Monestir, 9

FGC: L12 (Reina Elisenda)
Bus: 63, 68, 75, 78, 113, V5, H4

Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
L’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) és l’únic centre públic que atorga a Catalunya el grau en ensenyaments artístics superiors de Música, en el marc de l’ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l’Espai Europeu de l’Educació Superior.

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb uns 600 alumnes que cursen la titulació superior de música, en les diverses especialitats que s’imparteixen, i uns 180 estudiants de màster i postgrau. Durant els mesos de juny i juliol també ofereix cursos d’estiu, adreçats a públics més amplis.

El fet que a l’Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar aquí sigui molt enriquidora, i contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus.


Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes
El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, fundat l’any 1326 per la reina Elisenda de Montcada, tercera esposa de Jaume II, constitueix un testimoni cultural i històric únic de la comunitat de clarisses que hi visqué de forma pràcticament ininterrompuda des del 1327 fins a l’any 1982. El seu patrimoni artístic esdevé un referent per a l’estudi dels costums, les modes i els models vida religiosa i secular. L’edifici constitueix un dels millors models del gòtic català, tant per l’església com pel claustre de tres plantes, un dels exemples més espaiosos i harmònics d’aquest estil. Ressalten la tomba de la reina, l’església, el claustre, i les pintures murals de la capella de Sant Miquel, entre els seus diferents espais. Les exposicions «Els tresors del monestir» i «Plantes, remeis i apotecaris», entre altes, il·lustren el complex museístic.