(Rambla Music) – 2021

Títol

Formacions Foto formacions

Dissabte 12 de juny a les18h

Carrer

Metro:
Bus:

Rambla Music
RAMBLA MUSIC neix amb l’objectiu d’apropar la música a tots els púbics des de diferents vessants. L’activitat de Rambla Music es divideix en dos grans àmbits: d’una banda, la formació musical i d’altre la producció musical tot apostant per la cultura.
Com a centre de formació musical compta amb més de 200 alumnes amb un model educatiu innovador i dinàmic que posa a l’abast de l’estudiant tot un món d’experiències a través la música i dels seus valors.
Però Rambla Music vol anar més enllà i aposta de manera decidida per la cultura tot creant nous projectes musicals que donen un valor afegit i diversitat. Aquesta és la segona vessant de l’acció de Rambla Music i que avui els hi presentem.
El nostre objectiu… contagiar la passió per la música.

Foto espai

Nom espai
Texte espai