TEMPS DE MÚSICA

3 grups audició coreografiada

Coral infantil

Orquestra infantil

Conjunt música moderna

Flaix mob

Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les18h

Plaça Gala-Salvador Dalí, 5

Temps de música

Temps de Música és una escola autoritzada pel Departament d’Educació DOGC 4538 on vetllem per tal que els alumnes (des d’un any fins a adults) puguin complementar la seva educació integral a través de la música i l’expressió teatral.- El nostre model educatiu posa els seus fonaments teòrics – pràctics  en les metodologies pedagògiques de : Kodaly, Martenot, Orff i Dalcroze. Practiquem  un ensenyament que pretén trencar amb la monotonia i una rutina estàtica, buscant nous aspectes per enriquir les vivències, on la música i l’expressió teatral són eina, medi i matèria.

– Mitjançant  el joc amb diferents materials, el cant, el moviment-dansa, la rítmica, l’expressió teatral, la pràctica instrumental de conjunt Orff, l’audició, l’estudi dels instruments solistes i la música de cambra, es van forjant els aprenentatges de la música viscuda amb la màxima intensitat des de tots els aspectes, aconseguint així un aprenentatge realment significatiu per l’alumne.


Foto espai

Plaça Museu Dalí
Plaça davant del Teatre-Museu Dalí que, inaugurat el 1974, va ser construït sobre les restes de l’antic teatre de Figueres i conté el més ampli ventall d’obres que descriuen la trajectòria artística de Salvador Dalí (1904-1989), des de les seves primeres experiències artístiques i les seves creacions surrealistes fins a les obres dels últims anys de la seva vida.El Teatre-Museu Dalí, s’ha de veure com un tot, com la gran obra de Salvador Dalí, ja que tot en ell va ser concebut i dissenyat per l’artista per tal d’oferir al visitant una veritable experiència i endinsar-lo en el seu món captivador i únic.