Títol

Formacions Foto formacions

Dissabte 7 de juny a les 18h.

Pl. dels Jurats 

Foto escola

Escola de Música Moderna de Girona
Texte escola

Foto espai

Plaça dels Jurats
La Plaça dels Jurats fa referència als magistrats municipalsequivalents a la figura de conseller, cònsol o paer -edat mitjana i edatmoderna. Aquesta plaça, d’aspecte diàfan, es troba entremig del riu Galligants i el passeig arqueològic.