SIM-FÒNIC MÚSICS: MODERNA

COMBO rock

COMBO jazz

COMBO pop

Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les18h

Plaça de Sant Francesc

Foto escola Foto escola
Institut Samuel Gili i Gaya Músics Taller de Música
Texte escola Text escola

Foto espai

Plaça de Sant Francesc
Plaça mirador, que actua de comunicador entre dos ambients urbans – banqueta i carrer major – que es troben a diferent nivell. Les escales enfatitzen el mirador sobre la banqueta i el riu. Els bancs i sòcol – sortits de terra – remarquen la plaça i són un motiu escultòric com les faroles. La plaça està envoltada d’edificis de prestància. Urinaris tancats al soterrani.