Plaça de Santa Maria – 2024

Concert simfònic

Ohio Big Band
Combo Fusion X
The Beat Boys
Unnecesary Fridays
The Randoms
Flow Is

Dissabte 8 de juny a les 18h

Plaça de Santa Maria
MATARÓ

Escola de Música El Carreró
L’Escola de música El Carreró té com a finalitat fomentar l’educació, l’accés i la participació activa a la vida i al fet musical.Proporciona una formació musical de qualitat que permet descobrir i desenvolupar les potencialitats dels alumnes amb la màxima responsabilitat i rigor per part de tot l’equip de docents.

Plaça de Santa Maria de Mataró