CANÇONS TRADICIONALS CATALANES I D’ARREU DEL MÓN

Coral mixta Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les18h

Carrer de la Força, 8

Escola Municipal de música Antoni Agramont
La Coral Castellonina va ser fundada al desembre de 1987 pel mestre Pere Cortada, és un grup de gent afeccionada a cantar que intenta fer una labor cultural i especialment musical.Durant 25 anys han realitzat nombrosos concerts, el seu àmbit d’actuació és principalment el de les comarques gironines i la Catalunya nord, però també ha sortit del país, han estat a Alemanya.La Coral Castellonina compta amb una bona base, un bon repertori de gran qualitat,  va des de cançons medievals, música sacra, cançons populars i d’arreu del món, etc. Amb motiu del Festival Terra de Trobadors la Coral Castellonina ha ampliat el seu repertori amb una selecció de cançons sefardís i peces del S.XIV – XV.Ha realitzat nombrosos concerts, fora del nostre poble el seu àmbit d’actuacions són principalment les comarques gironines i la Catalunya nord. Ha realitzat nombrosos intercanvis amb altres corals de Catalunya i de fora. Des del 2003 és membre de l’Agrupació Coral Comarques de Girona i de l’FCEC.

Pati del Centre Bonastruc ça Porta. Museu d’Història dels Jueus
El Centre Bonastruc ça Porta ocupa l’indret on al segle XV s’hi localitzava la sinagoga i els espais propis de la comunitat jueva de la ciutat.Actualment el centre acull el Museu d’Història dels Jueus i l’Institut d’Estudis Nahmànides. Està gestionat pel Patronat Call de Girona,  constituït l’any 1992 per l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. El Patronat s’ocupa de la recuperació física i cultural de l’herència jueva gironina, la rehabilitació urbanística i la dinamització i promoció del call.