MIL CANÇONS

Grups de Flautes

Combos jazz

Orquestra de corda “Mil cançons”

Orquestra de corda “Nou Barris”

Foto formacions

Dissabte 4 de juny a les 18h.

Plaça Major de Nou Barris 2

Metro: L4 (Llucmajor)
Bus: 11, 31, 32, 47, 50 i 51

Escola Municipal de Música Nou Barris
L’Escola de Música Municipal Nou Barris, tot i ser una escola de recent creació (aquest és el seu 4t curs des de que va obrir les portes l’any 2007) té ja una bona cantera de grups instrumentals i corals. Les orquestres de corda, les orquestres de vent, els grups de música moderna, les formacions de música de cambra formen part del paisatge escolar i van construint, poc a poc, un clar referent per a tot el seu alumnat.
Els aprenentatges musicals basats en la música de conjunt i en la diversitat d’estils són l’eix vertebrador del centre i fan possible que l’alumnat aprengui no tan sols a tocar un instrument, sinó a relacionar-se amb el seu entorn i a créixer com a persones acompanyats d’un fantàstic ambient educatiu.

Pati de la Seu del Districte de Nou Barris
1886-1915 Josep Oriol i BernadetUna de les construccions més antigues del districte correspon al Manicomi de la Santa Creu e de Sant Pau i més conegut fins al seu tancament al 1986 com Institut Mental Pi i Molist, actual Seu del Districte. La construcció original va ser projectada pel Dr. Emili Pi i Molist i l’arquitecte Josep Oriol i Bernadet, va ser un dels més clars exemples d’arquitectura manicomial “moral” d’Europa. Inicialment era una finca de 120 hectàrees on es van edificar, després d’un procés especulatiu, que es va iniciar al 1955 i va acabar al 1977 Guineueta, Canyelles i part del Verdum, la zona de Peguera. A dia d’avui encara es conserva la part de la montanya de la Finca coneguda com a Can Masdeu.
El Pati es va construir com a part de l’Institut Mental, es va remodelar a l’any 1999, conserva algunes de les palmeres mes altes de la ciutat . En aquest entorn de verd i arcades al seu voltant es realitzen un bon grapat d’activitats culturals i emblemàtiques del districte.