MÚSIQUES DEL MÓN

Iniciació musical P2 i P3

Iniciació musical P4

Preparatori I

Preparatori 2

Grau elemental I

Grau Elemental II

Garu elemental III

Grau elemental IV

Coral infantil

Coral nivell Elemental

Cor Jove

Coral adults

Orquestra

Cor i Orquestra del projecte Veus i Música per a la integració (formació convidada)

Combos de Trémolo

Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les 17:15h.

Plaça Tibidabo, 3-4

Tramvia Blau i Funicular (Av. Tibidabo)

Bus: 111, Tibibus (Pl. Catalunya- trajecte 30minuts/ Sant Genís- trajecte 15 minuts)

Llançadera gratuïta des de Vall d’Hebron

Trémolo, Formació Musical
La nostra escola de música té com a objectiu prinicipal fer aflorar de cada persona el millor de si mateixa. Per aconseguir-ho, ens semblen cabdals dos aspectes: personalitzar, en la mesura de les nostres possibilitats, el seu aprenentatge i transmetre dia a dia el gaudi envers el fet musical.Actualment, hi trobareu un ampli ventall d’activitats formatives adreçades a totes les edats i nivells (nens i nenes, joves i adults), així com formació musical tant en l’àmbit de la música clàssica com moderna.

Parc d’Atraccions Tibidabo
La urbanització del Tibidabo comença a partir del 1899, promogut per Salvador Andreu i Grau, un emprenedor farmacèutic que desitjava acostar per sempre la muntanya als barcelonins amb la creació d’un tramvia, un funicular i un gran parc d’atraccions.
El 29 d’octubre de 1901 se celebra la inauguració oficial de les noves instal·lacions del parc i, sorprenentment, el funicular és la primera gran atracció del parc atès el caràcter innovador a l’època d’aquest singular mitjà transport. Aquell any també arriben els primers entreteniments, com ara les bàscules automàtiques i màquines de venda de postals.
El 1910 s’hi instal·la el Carrousel Elèctric i el 1913 l’empresa contracta una tribu senegalesa, que exhibeix els seus costums, estils de vida i habilitats. El 1915 el Ferrocarril Aeri donaria entrada a les grans atraccions. Anys més tard s’emprèn la construcció d’una gran estructura metàl·lica batejada com Talaia, de 50 m d’alçària. S’instal·la al 1928 l’Avió, rèplica del primer aparell que va fer el trajecte Barcelona-Madrid. Durant aquests anys el parc va incorporant noves atraccions fins que el 1961 s’incorpora la muntanya russa.
A partir del 1986 al parc s’envolta amb una tanca i es passa a cobrar l’entrada, fins aleshores gratuïta, tot esperant una gran reforma que s’esdevindrà a partir del 1988 amb la compra del parc per part de l’empresari Javier de la Rosa. L’any següent s’emprèn una reforma integral amb l’eliminació d’atraccions i la incorporació d’altres noves. Així, obria el 1989 un nou Tibidabo amb el sobrenom de ”La Muntanya Màgica”. La fallida de la societat permet que al 2000 l’Ajuntament esdevingui el nou propietari  del parc.