TIBIDABO WE WILL!!

Corals

Bigband

Combo Infantil

Orquestra de Flautes

Pop&Rock

Foto formacions

Dissabte 9 de juny a les 18h.

Plaça Tibidabo 3-4

Tramvia Blau i Funicular (Av. Tibidabo)

Bus: 111, Tibibus (Pl. Catalunya- trajecte 30minuts/ Sant Genís- trajecte 15 minuts)

Llançadera gratuïta des de Vall d’Hebron

Escola dMúsica
dMúsica és una escola d’iniciativa privada on s’imparteixen les següents propostes de formació musical: – Classes de sensibilització musical a partir dels 18 mesos
– Pla d’estudis Elementals especificats per a la LOGSE
– Pla d’estudis Elementals, Mig i Superior del Royal School de Londres
– Preparació per a l’accés als conservatoris de Grau Mig i Superiors
– Formació personalitzada per a tots aquells amb inquietuds musicals que no disposen d’un horari estable.
– Classes particulars de tot els instruments de música clàssica i moderna de forma personalitzada.
– Grups instrumentals, Combo , Big Band i Cor de GospelEl coneixement profund dels principis psicològics de l’educació musical, l’aportació de material apropiat i un col·lectiu professional de qualitat fa que dMúsica compti amb prop de 400 alumnes.dMúsica també ofereix tallers, cursos de pedagogia musical per a nens/es de 0 a 6 anys, seminaris, concerts, audicions pedagògiques.

Parc d’Atraccions Tibidabo
La urbanització del Tibidabo comença a partir del 1899, promogut per Salvador Andreu i Grau, un emprenedor farmacèutic que desitjava acostar per sempre la muntanya als barcelonins amb la creació d’un tramvia, un funicular i un gran parc d’atraccions.
El 29 d’octubre de 1901 se celebra la inauguració oficial de les noves instal·lacions del parc i, sorprenentment, el funicular és la primera gran atracció del parc atès el caràcter innovador a l’època d’aquest singular mitjà transport. Aquell any també arriben els primers entreteniments, com ara les bàscules automàtiques i màquines de venda de postals.
El 1910 s’hi instal·la el Carrousel Elèctric i el 1913 l’empresa contracta una tribu senegalesa, que exhibeix els seus costums, estils de vida i habilitats. El 1915 el Ferrocarril Aeri donaria entrada a les grans atraccions. Anys més tard s’emprèn la construcció d’una gran estructura metàl·lica batejada com Talaia, de 50 m d’alçària. S’instal·la al 1928 l’Avió, rèplica del primer aparell que va fer el trajecte Barcelona-Madrid. Durant aquests anys el parc va incorporant noves atraccions fins que el 1961 s’incorpora la muntanya russa.
A partir del 1986 al parc s’envolta amb una tanca i es passa a cobrar l’entrada, fins aleshores gratuïta, tot esperant una gran reforma que s’esdevindrà a partir del 1988 amb la compra del parc per part de l’empresari Javier de la Rosa. L’any següent s’emprèn una reforma integral amb l’eliminació d’atraccions i la incorporació d’altres noves. Així, obria el 1989 un nou Tibidabo amb el sobrenom de ”La Muntanya Màgica”. La fallida de la societat permet que al 2000 l’Ajuntament esdevingui el nou propietari  del parc.