COMBOS I CORALS DE L’ESCOLA DE MÚSICS I JPC

Combo

Combo

Combo

Combo i corals

Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les 17:00h.

C. Montalegre, 5

Metro: L3, FCG i Renfe (Catalunya)
Bus: 14, 24, 41, 42, 55, 59, 64, 91, 120 i 141

L’Escola de Músics i  JPC
Fem músics des de l’any 1992.Portem una trajectòria molt llarga ensenyant i fent Música al Districte Ciutat Vella, Catalunya, Espanya i l’estranger.
Pensem que la Música és per a TOTHOM.
Oferim un ensenyament actiu, obert a alumnes de totes les edats, nivells, aptituds, condicions i orígens.
L’escola es caracteritza per la seva flexibilitat. Intentem adaptar al màxim possible la nostra programació a les característiques i necessitats particulars de cada alumne.
Volem fer músics, ja siguin professionals, amateurs, o que simplement vulguin gaudir de la música.
Al llarg d’aquests anys de treball, hem aconseguit reunir un equip docent, la gran majoria músics en actiu, que treballen transmetent la seva passió per la música de manera entenedora i amena, als més de 600 alumnes que té actualment l’escola.
La Música és un art, un llenguatge, i per tant, s’ha de gaudir en totes les seves etapes d’aprenentatge.

Palau de la Virreina
1772-78 Josep Ausich i Carles GrauÉs considerat el millor exponent del barroc aplicat a l’arquitectura civil de Catalunya. Va ser edificat com a residència de qui va ser virrei del Perú, Manuel Amat i Junyent i, després de la seva mort, de la seva vídua, motiu pel qual va ser conegut com a palau de la Virreina. La façana principal, reculada en relació a l’alineació actual de la Rambla, s’estructura simètricament en eixos verticals marcats pels balcons amb el reforç de sis pilastres amb capitell de tipus jònic. Els balcons tenen la barana de forja. Dotze mènsules sostenen una cornisa coronada amb una balustrada amb dotze grans gerros. Hi ha un interessant pati interior amb doble escalinata des d’on es contemplen els grans finestrals dels salons, emmarcats amb pilastres estriades i plafons ricament esculpits.