JAM SESSION ESCOLA DE MÚSICA

BIG BAND JAM SESSION

Combo Noves Tendencies

Combo Pop Rock

Combo Jazz

Foto formacions

Dissabte 9 de juny a les 18h.

C. Montalegre 5

Metro: L3, FCG i Renfe (Catalunya)
Bus: 14, 24, 41, 42, 55, 59, 64, 91, 120 i 141

Escola de Música Jam Session

JAM SESSION ESCOLA DE MUSICA de Barcelona és la primera escola oficial de Rock, Fusió i Músiques Alternatives de tot l’estat.Escola perquè així ho reconeix oficialment el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Moderna perquè és la principal motivació, tot i no ser l’única. Primera perquè va ser la primera en oferir estudis superiors característics de la seva especialitat a tot l´estat i Oficial perquè totes les titulacions tant de grau elemental, mig i superior com les dels postgraus estan avalades i reconegudes a tota Europa, part d’Àsia i Amèrica.

Sant Germà 8, 08004 Barcelona


Palau de la Virreina
1772-78 Josep Ausich i Carles GrauÉs considerat el millor exponent del barroc aplicat a l’arquitectura civil de Catalunya. Va ser edificat com a residència de qui va ser virrei del Perú, Manuel Amat i Junyent i, després de la seva mort, de la seva vídua, motiu pel qual va ser conegut com a palau de la Virreina. La façana principal, reculada en relació a l’alineació actual de la Rambla, s’estructura simètricament en eixos verticals marcats pels balcons amb el reforç de sis pilastres amb capitell de tipus jònic. Els balcons tenen la barana de forja. Dotze mènsules sostenen una cornisa coronada amb una balustrada amb dotze grans gerros. Hi ha un interessant pati interior amb doble escalinata des d’on es contemplen els grans finestrals dels salons, emmarcats amb pilastres estriades i plafons ricament esculpits.