Palau de la Virreina – 2024

Combos de L’Escola de Músics al Palau de la Virreina

Combos de L’Escola de Músics i JPC :
Combo The Rolling Combo
Combo In between
Combo The Pick
Combo Wombo Combo
Combo Chance Combo
Combo La Nuit
Combo 15/17
Combo D
Combo The Fools
Combo Unagi

 Dissabte 8 de juny a les 17h

La Rambla, 99

BARCELONA

Metro: L3 (Liceu)
Bus: 59, V13

L’Escola de Músics i JPC
Taller de Músics és un pol d’activitat artística, un laboratori creatiu, un agent de dinamització social i agitació cultural i una institució musical de referència internacional.Taller de Músics és molt més que una escola pionera en la difusió del jazz, el flamenco i les músiques populars modernes. En els seus més de 40 anys de trajectòria ha construït un sistema propi d’educació, creació, producció i difusió musical. En l’àmbit de la formació, és un projecte integral i únic d’acompanyament artístic que consisteix en el fet de que l’art, la creativitat, l’espontaneïtat i la il·lusió acompanyin als nostres estudiants en el camí que va de l’aula a l’escenari. Acollim i acollirem amb naturalitat a artistes que aspiren a ser professionals i d’altres que trien la música com a equilibri amb la pulsió de la vida.

Palau de la Virreina
1772-78 Josep Ausich i Carles Grau. És considerat el millor exponent del barroc aplicat a l’arquitectura civil de Catalunya. Va ser edificat com a residència de qui va ser virrei del Perú, Manuel Amat i Junyent i, després de la seva mort, de la seva vídua, motiu pel qual va ser conegut com a palau de la Virreina. La façana principal, reculada en relació a l’alineació actual de la Rambla, s’estructura simètricament en eixos verticals marcats pels balcons amb el reforç de sis pilastres amb capitell de tipus jònic. Els balcons tenen la barana de forja. Dotze mènsules sostenen una cornisa coronada amb una balustrada amb dotze grans gerros. Hi ha un interessant pati interior amb doble escalinata des d’on es contemplen els grans finestrals dels salons, emmarcats amb pilastres estriades i plafons ricament esculpits.