Palau de la Virreina – 2023

Musicaula al Simfònic

Grups instrumentals de guitarres, bateria, violí, baix, veus solistes, piano i coral

                                                                                                                         Dissabte 10 de juny a les 18h

La Rambla, 99

Metro: L3 (Liceu)
Bus: 59, V13

Escola de Música «Musicaula»
L’Escola de Música Musicaula participa i promou la cultura musical.S’ubica a Santa Coloma de Gramenet.Realitza al llarg del curs diversos concerts participant a actes culturals com, per exemple, el Concurs Internacional de piano Maria Canals, el concert de cloenda del Centenari de l’Església Major, el concert del cinquantenari de l’IES Puig Castellar, concerts a l’Auditori de la ciutat, musicals al Teatre Sagarra, concerts a festes de barri, així com els tradicionals concerts de Nadal i fi de curs.

Enguany ens complau poder participar al Simfonic.

La nostra Escola imparteix classes de música clàssica, moderna i jazz i compta amb diversos instruments de corda, vent, percussió i cant, així com corals i grups instrumentals. També s’ofereixen classes de llenguatge musical i harmonia clàssica i moderna.

La il·lusió i la passió per la música ens uneix i forma part de la nostra identitat.


Palacio de la Virreina - Wikipedia, la enciclopedia libre

Palau de la Virreina
1772-78 Josep Ausich i Carles Grau. És considerat el millor exponent del barroc aplicat a l’arquitectura civil de Catalunya. Va ser edificat com a residència de qui va ser virrei del Perú, Manuel Amat i Junyent i, després de la seva mort, de la seva vídua, motiu pel qual va ser conegut com a palau de la Virreina. La façana principal, reculada en relació a l’alineació actual de la Rambla, s’estructura simètricament en eixos verticals marcats pels balcons amb el reforç de sis pilastres amb capitell de tipus jònic. Els balcons tenen la barana de forja. Dotze mènsules sostenen una cornisa coronada amb una balustrada amb dotze grans gerros. Hi ha un interessant pati interior amb doble escalinata des d’on es contemplen els grans finestrals dels salons, emmarcats amb pilastres estriades i plafons ricament esculpits.