Palau de la Virreina-2020

De Palau a Palau

Conjunt de Guitarres

Conjunt de Cordes

Combo

Conjunt Vocal

                                                                                                                         Dissabte 13 de juny a les 18h

La Rambla, 99

Metro: L3 (Liceu)
Bus: 59, V13

Escola de Música del Palau
Som una cooperativa de mestres de música, un equip cohesionat i entusiasta que treballem des de fa 40 anys, renovant-nos constantment, per a sensibilitzar i estimular en el llenguatge de la música de diversos estils i per a totes les edats.
El nostre objectiu és desenvolupar la sensibilitat artística, les capacitats musicals tècniques i expressives, i incidir en el creixement personal d’una manera lúdica que alhora proporcioni una base sòlida per accedir a estudis musicals professionals.
Posem especial èmfasi en el treball grupal, instrumental i vocal, així com en la seva projecció a través de concerts, audicions i activitats diverses que estimulin el desig d’implicar-se en el nostre projecte.
La nostra proposta parteix de l’inici precoç de la vivència musical de forma sensorial i té com a eixos tant el seguiment tutorial necessari per a dissenyar adequadament el recorregut, com, sobretot, el desenvolupament de la creativitat.

Palau de la Virreina
1772-78 Josep Ausich i Carles Grau. És considerat el millor exponent del barroc aplicat a l’arquitectura civil de Catalunya. Va ser edificat com a residència de qui va ser virrei del Perú, Manuel Amat i Junyent i, després de la seva mort, de la seva vídua, motiu pel qual va ser conegut com a palau de la Virreina. La façana principal, reculada en relació a l’alineació actual de la Rambla, s’estructura simètricament en eixos verticals marcats pels balcons amb el reforç de sis pilastres amb capitell de tipus jònic. Els balcons tenen la barana de forja. Dotze mènsules sostenen una cornisa coronada amb una balustrada amb dotze grans gerros. Hi ha un interessant pati interior amb doble escalinata des d’on es contemplen els grans finestrals dels salons, emmarcats amb pilastres estriades i plafons ricament esculpits.