DE PALAU A PALAU

Conjunt de Cordes

Orquestra de Guitarres

Combo

Foto formacions

                                                                                                                         

Dissabte 8 de juny a les18h

Pl. Sabartés, 1

Metro: Jaume I (L4)
Bus: 14, 17, 19, 39, 40, 45, 51 i 120

Escola de Música del Palau
 
Som una cooperativa de mestres de música, un equip cohesionat i entusiasta que treballem des de fa 40 anys, renovant-nos constantment, per a sensibilitzar i estimular en el llenguatge de la música de diversos estils i per a totes les edats.
El nostre objectiu és desenvolupar la sensibilitat artística, les capacitats musicals tècniques i expressives, i incidir en el creixement personal d’una manera lúdica que alhora proporcioni una base sòlida per accedir a estudis musicals professionals.
Posem especial èmfasi en el treball grupal, instrumental i vocal, així com en la seva projecció a través de concerts, audicions i activitats diverses que estimulin el desig d’implicar-se en el nostre projecte.
La nostra proposta parteix de l’inici precoç de la vivència musical de forma sensorial i té com a eixos tant el seguiment tutorial necessari per a dissenyar adequadament el recorregut, com, sobretot, el desenvolupament de la creativitat.

Museu Picasso (Pati Noguera)
Segle XIV a XV. Situat al carrer de Montcada, el principal carrer de la noblesa barcelonina des de l’època medieval fins el segle XVIII. Ha sofert successives ampliacions fins a ocupar cinc grans palaus: Aguilar (1963), Baró de Castellet (1970), Meca (1982), Finestres i la casa Mauri (1999). Els palaus han sofert nombrosos canvis i remodelacions al llarg de la història i, més recentment, per poder adaptar-se a les exigències d’un museu del segle XXI. El pati Noguera és un jardí situat en la part interior del museu. S’accedeix des de la plaça Sabartés.
El Museu Picasso és el centre de referència per al coneixement dels anys de formació de Picasso: la col•lecció és pràcticament exhaustiva fins a l’època blava. Alberga també una important representació d’obres de 1917, i la sèrie “Las Meninas” (1957), així com una completa col•lecció de gravats. Inaugurat el 1963, revela el vincle de l’artista amb Barcelona: un vincle estret i inseparable forjat en la seva adolescència i joventut.