COR ÀKAN EN CONCERT

Cor Àkan Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les18h

C. de la Força, 27

Foto escola

Associació i Cor Àkan
El Cor Àkan s’inclou dins l’Associació Àkan, dedicada a l’acollida de persones immigrades en situació especialment dificultosa de Girona i rodalies, treballant en tres aspectes principals: 1) facilitació d’habitatge i aliments especialment a alumnes sense possibilitats de tenir un sostre; 2) acompanyament en les situacions humanes per les quals passa la persona immigrant; i 3) aprenentatge de la llengua catalana per a la integració i promoció de la formació cultural, acadèmica i professional. El Cor Àkan sorgí a partir de les classes de llengua catalana.Així, a més de la motivació ordinària d’afecció a la música i cohesió grupal, afegia raons particulars: millora fonètica i lingüística, coneixement de l’entorn geogràfic i humà, integració ètnica, implicació de diferents públics en l’acolliment i coneixença de la realitat migratòria i dignificació dels cantants en experimentar la presentació en públic. Actualment també és una imatge de presentació dels valors de l’Associacio Àkan.

Museu d’Història de Girona
Espai a cel obert de 300 m2, amb un petit claustre lateral, idoni per a propostes a l’aire lliure de curta durada. L’accés es fa per l’entrada del museu al carrer de la Força, número 27. La il•luminació consta de tres fanals. Per motius de seguretat s’ha de vigilar que els i les visitants no accedeixin a les baranes.Durant els anys 1753 i 1762 els frares caputxins van aixecar un mur de contenció de terres per tal de salvar el desnivell que hi ha entre els carrers de la Força i Ballesteries, aquest terraplè s’emprava com a jardí i petita horta del convent que ells mateixos conreaven. Des del 1991 s’hi va col•locar el que sembla probable que es tracti de la font d’un claustre tardo- romànic del segle XIII, de pedra calcària nummulítica, muntada durant bona part del segle XX a l’exterior del convent de Sant Domènec de Girona, però de procedència desconeguda