Final de Curs

Combos

Cor adults

Cor iniciació

Orquestra de cambra

Dissabte 8 de juny a les 19h

C. Mossèn Cinto Verdaguer, 16
Cabrera de mar

Escola de Música de Cabrera de Mar
L’escola de Música de Cabrera de Mar, acull tots aquells que tenen ganes de fer música, necessitat d’aprendre’n i de divertir-se creixent amb aquest aprenentage. Des del 2008 ha anat eixamplant-se en nombre de professors i d’alumnes des dels 4 anys fins adults, seguint programes adaptats al tipus de perfil d’alumne: bàsic o lliure.
La formació bàsica inclou el llenguatge musical, l’instrument, el cant coral i el conjunt instrumental, amb la qual preparació, alguns alumnes han entrat al grau professional.
Al llarg del curs es realitzen mostres musicals, audicions, cantata i concerts: Santa Cecília, Nadal, Setmana Santa, Sant Jordi, Final de curs (Juny). També es participa en els actes populars organitzats per entitats de la població

Masia de Cal Conde (jardins)
Masia documentada des de 1231 tot i que el seu origen és anterior, quan era coneguda com la “Casa de Cabrera” i hi residia Guadall de Sant Vicenç (1924), un dels fundadors de la nissaga. Ha estat coneguda amb diversos noms: al segle XVI era can Ros i al XVII can Dalmases. Sembla que fou Pau Dalmases i Ros qui va reconstruir la casa, que una façana duu gravada la data de 1676. Va tornar a ser reformada i ampliada a mitjan segle XVIII. El 1924 va ser adquirida pel comte de Vilardaga, d’on prové l’actual renom.
L’edifici és un magnífic casal siscentista amb portal adovellat i obertures de llinda recta emmarcades amb grans carreus de granit.