Tradició

Grup de grallers

Mitja cobla

Tres quartanta

Ministrers

Grup de corda

Gran conjunt

Dissabte 8 de juny a les 18h

Pl. Corsini
Tarragona

El Tecler Gestió Cultural
L’Aula de Música Tradicional i Popular El Tecler, és una escola que vetlla per l’aprenentatge i la dignificació dels instruments tradicionals Catalans. Dins les seves aules es poden cursar els estudis des dels 3 anys fins a Nivell Mitjà.

La Pèrgola del Serrallo