ELS GRUPS DE MÚSICA DE CAMBRA DE L’ORFEÓ GRACIENC

Quintet de guitarres de l’Orfeó Gracienc

Quintet de corda de l’Orfeó Gracienc

Quartet de clarinets de l’Orfeó Gracienc

Cor Liles de l’Orfeó Gracienc

Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les18h

Passeig de Gràcia, 38-40

Metro: L2,L3 i L4 (Passeig de Gracia)
Bus: 7, 16, 17, 22, 24, 28, 39, 45, 47, 50, 54, 56 i 58

Escola de Música Orfeó Gracienc
L’Escola de Música de l’Orfeó Gracienc neix dins del marc d’aquesta entitat centenària per conduir i ampliar la demanda de formació musical dels seus cantaires. Creada formalment l’any 1975 pel mestre Pérez i Simó ha estat sempre una escola reconeguda pel Ministeri d’Educació i actualment, per la Generalitat de Catalunya.
La nostra metodologia innovadora, basada en la creació, permet aprendre música globalment respectant tots els ritmes d’aprenentatge. Per això, ensenyem música a persones de totes les edats i condicions. Oferim formació musical per tal d’accedir a ensenyaments professionals i superiors i també a qui vulgui gaudir de la música a qualsevol nivell.
Des d’un ensenyament fonamentat en l’alumne i la seva capacitat creativa, l’escola ofereix diferents itineraris formatius (coral, instrumental i personalitzat) a través dels quals tothom pot aprendre i, sobretot, gaudir de la música.

Foto espai

Hotel Mandarin Oriental, Barcelona
Antiga seu del Banc Hispano Americano, un dels motors de l’economia de postguerra espanyola, es transforma en hotel d’una cadena internacional. El projecte es planteja desdibuixant els límits entre el Passeig de Gràcia i l’interior de l’edifici, l’accés s’entén com una continuïtat de l’espai públic fins al seu interior. La rampa d’accés permet l’arribada en un punt central de l’edifici, l’atri de llums que rep llum natural per la seva claraboia. A l’interior de l’illa es troba una terrassa-jardí. La intervenció respecta la façana principal, conservant el seu ordre i eliminant tota ornamentació supèrflua.