EL PIANO ENCANTADO

Solistes piano Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les18h

Jaume I, 42 – baixos

Metro:
Bus:

Escola Internacional Bambini Montjuïc Girona
Bambini Montjuïc és l’escola Internacional privada de Girona. És generadora d’un model educatiu propi on s’integren les tècniques i metodologies internacionals més exitoses, on el nen és el més important. La fòrmula és formar a l’hora que informar, on l’assistència personal i exclusiva és una de les característiques de la nostra educació sense fronteres.També és Centre examinador del Trinity College Music.

Fundació Valvi (Sala M. Martí i Pol)
La Fundació Valvi destina les seves dues sales d’exposicions i el seu auditori M. Martí i Pol, a la difusió de les arts plàstiques, la literatura catalana i la música , tot fet des d’aquí, des de les comarques gironines.