Fundació Julio Muñoz Ramonet – 2024

Acadèmia Marshall als Jardins de la Fundació Julio Muñoz Ramonet

Dissabte 8 de juny a les 19h

C.Muntaner, 282

BARCELONA

FGC: ES,  S1, S2, S5, S5S, S6, S7, L6, S7T
Bus: 27, 68, V11, V13

Academia Marshall

L’ Acadèmia Marshall és una escola de música autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que compta amb més de 120 anys d’història des de la seva fundació a càrrec del compositor Enric Granados l’any 1901. L’Acadèmia és continuadora del llegat de l’esmentat compositor i de la seva metodologia que va continuar el seu deixeble i posterior director Frank Marshall, a partir de 1920. Posteriorment, a la mort del mestre, va ser la concertista Alicia de Larrocha qui va continuar amb la direcció de l’Acadèmia, fet que li va donar molt ressò internacional. Esmentar també la tasca de les posteriors directores: Carlota Garriga, Marta Zabaleta i, en l’actualitat, Alba Ventura.Ha estat un centre de referència en la formació de pianistes i pedagogs del piano, isntrument troncal del centre, tot i que està obert d’igual manera a altres formacions d’instruments musicals com el violí, la flauta travessera, la guitarra clàssica i el cant; juntament amb assignatures de teoria musical que formen part del programa d’estudis reglats propis d’una escola autoritzada pel Departament d’Educació.

Fundació Julio Muñoz Ramonet
El jardí de la Fundació Julio Muñoz Ramonet és un jardí històric de principis del segle XX. Va ser dissenyat per Jean-Claude-Nicolas Forestier (1861-1930) i posteriorment va ser remodelat per Joan Mirambell i Ferran (1895-1983).L’any 2016, la Fundació ha fet les actuacions necessàries per recuperar-lo i obrir-lo al públic.Concebut per a ser d’ús privat i, per tant, té un conjunt de característiques que fan que mantigui un alt nivel de fragilitat i que impedeixen que el seu ús sigui com el d’altres jardins concebuts per a ser d’ús públic. Per això us demanem que aneu amb compte quan el visiteu.