Estudi General Lul·lià – 2023

Títol

xxxxxxx

Dissabte 10 de juny a les 18h

Carrer de Sant Roc, 4

Palma

Escola de Música Ireneu Segarra
Músics i professors mallorquins coneixedors del mètode Ireneu Segarra i desitjosos d’experimentar-lo amb infants i grans de la nostra terra, impulsaren la creació de l’escola de música, a la imatge de les que ja existien a Catalunya.
Així es començaren les activitats en el curs 1982/1983, partint dels cursos introductoris, amb el projecte d’anar implantant progressivament els nivells superiors.
La idea principal del mètode és la de facilitar a tothom l’adquisició del llenguatge musical adaptat a cada edat, el qual inclou l’aprenentatge de les primeres nocions de relacions del sons fins al coneixement de la gran literatura musical, passant per l’estudi minuciós de la cançó popular catalana, en la qual es basa i s’articula el mètode.
Si alguna originalitat pot tenir el mètode és la de l’audàcia de posar en mans dels més joves, i també dels grans, uns elements dels quals només es poden servir músics amb veritables qualitats.

Estudi General Lul·lià
L’Estudi General Lul·lià és un centre de cultura, docència i investigació creat a Palma el 1951 per impulsar la recerca, el foment i el desenvolupament de la cultura a Mallorca i restaurar els estudis universitaris sota el patronatge del benaventurat Ramon Llull. Organitza de manera sistemàtica cursos d’espanyol per a estrangers i ha patrocinat diverses manifestacions culturals com el XVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, el XXVIè Simposi de la Sociedad Española de Lingüística, les II jornades de Sintaxi Llatina, el Simposi commemoratiu del naixement de Georges Bernanos, el Col·loqui Saint Exupéry, etc. La seva seu es troba ubicada en un edifici que segueix el model tradicional de palau mallorquí projectat per Gabriel Alomar.