Estudi General Lul·lià – 2022

Títol

Formació

Dissabte 11 de juny a les 18h

Carrer de Sant Roc, 4

Palma

Musicalen
A Musicalen trobareu un espai acollidor on oferim un ensenyament musical personalitzat i adapatat a cada alumne, sempre amb un professorat de qualitat

Estudi General Lul·lià
L’Estudi General Lul·lià és un centre de cultura, docència i investigació creat a Palma el 1951 per impulsar la recerca, el foment i el desenvolupament de la cultura a Mallorca i restaurar els estudis universitaris sota el patronatge del benaventurat Ramon Llull. Organitza de manera sistemàtica cursos d’espanyol per a estrangers i ha patrocinat diverses manifestacions culturals com el XVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, el XXVIè Simposi de la Sociedad Española de Lingüística, les II jornades de Sintaxi Llatina, el Simposi commemoratiu del naixement de Georges Bernanos, el Col·loqui Saint Exupéry, etc. La seva seu es troba ubicada en un edifici que segueix el model tradicional de palau mallorquí projectat per Gabriel Alomar.