Concert Fi de Curs

Grup de violins

Grup de guitarres

Grup de flautes

Grup de violoncels

Cambra Pianos

Grup infantil percussió Orff

Conjunt instrumental

Grups corals i percussió Orff juvenil

Foto formacions

Dissabte 13 de juny a les 20h.

Pl. Doctor Perelló

Sant Guim de Freixenet

Foto escola

Escola Municipal de Música Sant Guim de Freixenet
L’Escola Municipal de Música de Sant Guim de Freixenet, possiblement, és una de les escoles de música més petites dels nostre país. Aquesta està ubicada en un municipi de poc més de 1100 habitants i té una llarga història musical, ja que fa més de 20 anys que està en funcionament. Actualment és una escola autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.L’alumnat d’aquesta escola prové de diferents poblacions del municipi i, també, d’altres indrets. Aquests compaginen l’aprenentatge musical, dins l’escola, amb altres activitats complementaries, com poden ser: excursions, trobades, concerts, intercanvis, etc.El claustre de professors està format per docents titulats amb una experiència professional i pedagògica que els avala i els converteix en bons educadors musicals.En aquesta Escola de Música s’ofereixen diversos programes d’ensenyament musical dirigits a alumnes a partir de 4 anys i també a joves i adults sense limitació d’edat.

Pavelló Poliesportiu de Sant Guim de Freixenet
És un edifici sostenibli que minimitza el consum de recursos i el seu impacte sobre la natrua, utilitzant calefacció de biomassa i plaques solars.
Amb un aforament de 300 persones, el pavelló està adaptat a persones amb mobilitat reduïda.