UN PASSEIG MUSICAL

Aula de Cant de l’Orfeó Lleidatà

Cor jove de l’Orfeó Lleidatà

Cor de l’Orfeó Lleidatà

Foto formacions

Dissabte 7 de juny a les 18h.

C. Darrere Sant Martí 60-62

Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà
L’Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà és un centre autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que ofereix una amplíssima oferta educativa que inclou una vintena d’especialitats instrumentals. A l’Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà oferim formació musical per a totes les edats i interessos.
El nostre projecte educatiu gira entorn de la pedagogia de grup. Es potencia l’expressió artística a través de la interpretació, la improvisació i l’experimentació sonora i rítmica. A més de les classes d’instrument, a l’escola donem molta rellevància a lesformacions instrumentals i al cant coral i oferim un ampli ventall d’instruments.
Regularment, organitzem activitats complementàries com concerts, conferències, tallers, trobades i intercanvis amb altres centres del territori.
L’Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà és membre d’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) i membre d’EMIPAC (Escoles de Música d’Iniciativa Privada de Catalunya).

Foto espai

Espai Orfeó
El gener de 2014 es va entrar en funcionament la planta baixa de la seu de l’Orfeó Lleidatà, on s’hi ubica una sala polivalent i el vestíbul principal de l’edifici que integra un tram de muralla medieval. El projecte de l’arquitecte Josep Maria Puigdemasa, integra d’una forma molt equilibrada els elements patrimonials i històrics amb l’arquitectura més actual.
Aquest nou espai multifuncional amb un aforament per a 180 persones, està concebut per a tenir una gran polivalència en els seus usos (espai escènic, conferències, projeccions, tallers, etc).
Tenint en compte la música tindrà un paper important en els seus usos, s’ha cuidat de forma especial la seva acústica. En aquest sentit, cal destacar que és el primer espai escènic espanyol i segon a nivell mundial, que disposa d’un sostre acústic singular realitzat a partir d’una tecnologia pionera dissenyada per l’enginyer Higini Arau.