AMALGAMA DE SONS

Orquestra de corda de nivell professional

Orquestra de vent de nivell professional

Cor de nivell professional

Grup de guitarres

Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les18h

Av. Jaume I, 1

Mollerussa

Escola Municipal de Música de Mollerussa
L’Escola Municipal de Música de Mollerussa, és un centre d’educació musical de titularitat municipal, reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Imparteix ensenyaments de Petits Músics, Nivell Inicial, Nivell Elemental, Nivell Professional, Mòduls de nivell elemental i professional, Escola d’Adults i Aula d’Educació Especial.

Foto espai

Espai Cultural dels Canals d’Urgell (Casa Canal)
L’Espai Cultural dels Canals d’Urgell està situat a la planta baixa de la Casa Canal de Mollerussa. Un edifici construït per Domingo Cardenal Gandassegui entre 1867 i 1876. Des de sempre ha estat una casa vinculada als canals d’Urgell i des de 1965 és la seu de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell. Des de l’any 2003 a la planta baixa de la casa s’hi troba l’ECCU, un centre d’interpretació del territori on s’explica de manera clara i amena el paper dels canals en la transformació del territori de la plana. Amb la voluntat de fer país i obrir l’espai al públic, un dels seus espais, la sala de l’auditori, es cedeix a entitats sense ànim de lucre per tal que puguin desenvolupar les seves activitats.