Espai Cuitó* – 2023

EMOCIONEM

COR DE VEUS I BANDA INSTRUMENTAL

Dissabte 10 de juny a les 16h

Av. Tarradellas – av. Garrigas
Lleida

Escola de Música Centre Dalcroze
L’Escola de música Centre Dalcroze és reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el CODI: c5010279 des de l’any 2016. Aquest reconeixement avala al nostre professorat i a les programacions curriculars de cada curs.

El nostre projecte, per alumnes entre 0 i gent gran, intensifica l’aprenentatge del llenguatge musical el qual pretén ensenyar a l’alumne a través de la música activa, sentint des del propi cos els exercicis i vicenciar-los per poder entendre la partitura.

Ens basem en la pedagogia d’Émile Jaques-Dalcroze i també en altres pedagogs humanistes que ens expliquen com un cos en moviment pot mantenir la ment concentrada, i en ple rendiment. Per això hi ha una part del llenguatge musical que s’anomena rítmica, que explica l’exercici de la pròpia ment i es desenvolupa per aprendre a llegir partitures i interpretar-les amb plenitud.


Espai Cuitó