ESMUT – 2021

Simfonic a l’ESMUT

Grup de guitarres i instruments col·laboradors.

Dissabte 12 de juny a les 18h

FORMAT VIRTUAL
Terrassa

ESMUT-Espai Musical de Terrassa
Transmetre l’amor per la música i la dansa, sigui professional o amateur, sigui amb persones amb necessitats educatives especials, ha de ser l’objectiu principal de la nostra escola, i ensenyar a tocar un instrument, cantar, dansar i conèixer els fonaments de la música i la dansa al llarg de la seva història serà la nostra missió com a professionals de l’educació musical i la dansa, tanmateix que fomentar la participació, el compromís del treball en equip, la solidaritat, el desig de superació, la constància, l’esforç per superar les dificultats i la bona harmonia.El model de participació implica, a més, que la teoria musical ha de estar molt bé compaginada amb la pràctica i la utilització de les noves tecnologies, que generin un marc proper i còmode d’aprenentatge.