“MÚSICA A LA PLAÇA”

Duet de flauta travessera i piano

Trio flautes travesseres

Trio clarinets

Combito de saxos

Agrupació de cambra

Agrupació de cambra

Foto formacions

Dissabte 8 de juny a les 18:45h.

C. Església, 8

Escola de Música Activa “La Flauta Màgica”
Escola reconeguda i autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per impartir els ensenyaments de Nivell Elemental i Nivell Professional. Durant el curs passat arribà als seus 30 anys de docència a la ciutat. Compta amb alumnes i famílies des d’un any i fins a classes d’adults. Ofereix cursar sensibilització i llenguatge musical, així com instruments solistes, música de cambra i corals. Està formada per un equip polifacètic de professionals de la música i està dirigida per Rosa Mª Prujà i Joan de la Creu Godoy.

Església de Sant Pere
L’església de Sant Pere de Figueres és l’església parroquial d’estil gòtic que es troba situada a la plaça de Sant Pere de Figueres.Les restes més antigues que es conserven daten del segle X i XI, i consisteixen en la part d’un mur de la cara nord amb una espitllera, al peu del campanar. A les acaballes del segle XIV el rei Pere el Cerimoniós ordenà l’aixecament d’una nova església d’una sola nau que es construí sobre l’edifici romànic.Actualment persisteix en la seva forma primigènia fins on començava l’absis. Al segle XVIII se li afegí un creuer i un absis poligonal que va substituir l’antiga capçalera gòtica. A finals del segle XIX, a l’any 1895, es va reconstruir la cúpula segons un projecte de l’arquitecte Josep Azemar i Pont.A l’inici de la guerra civil, l’església va patir importants destruccions; el temple fou incendiat i s’enderrocaren algunes de les seves parts més rellevants. Entre 1941 i 1948 es va portar a terme la reconstrucció.