Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)* – 2023

Aula 7 Simfònica

Combos de l’Aula de Música 7

Dissabte 10 de juny a les 11h

C. Padilla, 155

Metro: L1 (Marina)

Tram: Auditori | Teatre Nacional

Bus: 6 (Marina-Ribes) i 7 (Gran Via-Padilla)

Aula de Música 7
L’escola Aula de Música 7 és a l’Avinguda Diagonal 327 de Barcelona.Tenim l’objectiu de fomentar l’interès envers la música al llarg de la vida, i volem atendre l’amplia demanda social de cultura artística connectada a la pràctica i al context social. Procurem una formació de qualitat que permeti a l’alumnat assolir les competències necessàries per a la pràctica individual i col·lectiva de la música en funció dels seus interessos, capacitats i necessitats. Procurem una formació que permeti gaudir i comprendre la música en espais de percepció, creació i expressió artística. Detectem la vocació artística i vetllem per la seva preparació per a l’accés als estudis posteriors.

Oferim una àmplia gamma d’ensenyaments entorn de l’activitat de la música que incorpora diferents estils i tècniques amb especial atenció al patrimoni artístic i cultural de Catalunya. Contribuïm a la cohesió, la inclusió i la sensibilització social de l’entorn mitjançant l’accés de tots i totes al fet musical .Vetllem per la conciliació d’aquests ensenyaments amb els de règim general, d’acord amb la normativa vigent. Oferim una educació integral de l’alumnat a través de les diferents expressions artístiques. Vetllem perquè la perspectiva de gènere en el món de la música estigui present en tots els nivells.


Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que atorga a Catalunya el grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior (EEES). L’ESMUC està ubicada a l’edifici de L’Auditori de Barcelona (C. Padilla, 155).