Agrupats

Combos

Guitarres

Corda

Vent

Foto formacions

                                                                                                                         

Dissabte 10 de juny a les 18h.

C. Verdaguer, 15

Pineda de Mar

Escola Municipal de Música de Pineda de Mar
 
L’Escola Municipal de Música de Pineda de Mar, és un centre oficial de la Generalitat, des del curs 2005-06, oberta a qualsevol manifestació musical: clàssica, moderna o contemporània, on l’edat no en limita l’accés. Des dels més petits, a partir de tres anys que aprenen el llenguatge de la música, com han après el verbal, fins els joves i adults que també hi tenen cabuda com a membres dintre de l’escola.
Al centre s’integra els alumnes que potser esdevindran professionals de la música amb aquells que viuen la música de forma més amateur.
S’estimula el talent d’aquells alumnes que tenen la música amb un compromís més elevat, fent d’aquests estudis la seva formació principal.
L’escola està en constant evolució, aprofundint en les metodologies d’ensenyament i, sobretot, manté la seva presència en les activitats culturals del municipi, i fora d’ell, amb els diferents grups instrumentals i vocals que la formen.

Escola Sant Jordi