Escola Municipal de Música Pau Casals – 2021

Música a l’EMMPAC

Cor Bàsic i Cor de Veus blanques de l’EMMPAC (Rosa Bertran, piano i Montserrat Meneses, direcció)Orquestra simfònica de l’EMMPAC (Raúl Lacilla, direcció)

Dissabte 12 de juny a les 18h

Passatge del Tívoli, 3
El Vendrell

Escola Municipal de Música Pau Casals
L’Escola Municipal de Música Pau Casals és un centre públic municipal creat l’any 1986, en conveni amb la Generalitat de Catalunya i subvencionat per la Diputació de Tarragona. Després d’haver estat molts anys ubicada al carrer Isidre Ribes, el curs 2009-2010 comença una nova etapa a la nova escola i auditori a la plaça Tívoli, lloc emblemàtic del Vendrell situat al centre històric. L’Escola té l’objectiu de garantir la formació i preparació tant de les persones que volen fer de la música un bé cultural com de les que busquin un perfil professionalitzador. Per això, tot i que està destinada a les edats més joves, compta amb diferents línies educatives, atenent a la diversitat de capacitats i interessos dels seus alumnes. El nostre centre, que disposa d’unes instal.lacions de gran qualitat, ofereix un nou projecte educatiu que parteix de l’experiència de més de 30 anys i té com a plantejament primordial la pràctica vivencial de la música, incorporant les noves tendències pedagògiques que aporten una visió més global dels estudis musicals i potencien la seva dimensió social.