Pati Palau Oriol – 2022

Simfònic 2022

Agrupació d’instruments

                                                                                                                         Dissabte 11 de juny a les 18h

C. de la Rosa 6
Tortosa

Escola i Conservatori de la Diputació a Tortosa
 
Escola i Conservatori de Música de la diputació a Tortosa. Som un Centre obert i dinàmic preparat i abocat a proporcionar una formació musical completa, harmònica i integral. Comptem amb un gran equip de professionals que betllen per: Oferir formació musical de qualitat, promoure i difondre el gust i gaudir per la música, garantir una àmplia preparació i qualificació als fututrs professionals de la música.

Amb aquesta vocació de servei, pretenem fer de la música una manera de viure per als nostres alumnes i per a tots els ciutadans de les Terres de l’Ebre.

L’escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa compta amb el finançament de la Generalitat de Catalunya, mitjançant conveni de col·laboració signat amb la Diputació de Tarragona.

L’escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa té entre els seus objectius prioritaris: Proporcionar formació que permeti a l’alumnat gaudir de la música de forma individual i col·lectiva Capacitar els alumnes per afrontar la pràctica musical de manera autònoma i poder optar als estudis de Grau Superior amb l’orientació i capacitació suficients Estimular la creativitat i la imaginació pròpies d’una activitat artística així com la iniciativa, autonomia i pensament crític Implicar la comunitat educativa en les activitats del centre i en les organitzades en col·laboració amb altres entitats Esdevenir un centre de referència dins de la vida cultural i musical de les nostres comarques i participar activament en activitats culturals, educatives i socials proposades per les diferents institucions del territori

Som un centre obert i dinàmic que ofereix a l’alumnat formació musical completa, harmònica i integral


Pati del Palau Despuig
El centre està ubicat al nucli antic de Tortosa, als Palaus Oriol i Despuig, edificis de gran valor arquitectònic, representatius de l’estil gòtic civil català dels segles XIII-XVI.
El Palau Oriol s’organitza al voltant d’un pati central. Es conserva el conjunt d’arcs que obre l’escala al pati, arcs escarsers aguantats per columnes lobulades de capitell llis, i a la base tres escuts treballats en relleu, el de Tortosa, el de Catalunya i el de la Diputació.
La façana presenta tres nivells, i es poden veure carreus de pedra en estat original, portal adovellat, de mig punt, amb dovelles grans del segle XVI, finestres amb els marcs amb motllures, carreus més petits restaurats al principal, i a les golfes separat per una motllura horitzontal de mur arrebossat al que s’obre un seguit de finestres d’arc escarser separades per petites motllures i ràfec de fusta.
Al Palau Despuig destaca un gran pati interior amb escalinata de pedra, una galeria gòtica i bigues policromades.