(Escola i Conservatori de la Diputació a Tortosa) – 2021

Títol

Formació.

                                                                                                                         Dissabte 12 de juny a les 18h

Carrer
Tortosa

Escola i Conservatori de la Diputació a Tortosa
 
L’Escola i Conservatori de Música a Tortosa forma part de la Diputació de Tarragona. Som un Centre obert i dinàmic preparat i abocat a proporcionar, als nostres alumnes, una formació completa, harmònica i integral, per la qual cosa comptem amb un gran equip de recursos humans i amb els mitjans materials més adequats.
El nostre sistema educatiu té com a finalitats: facilitar l’accés dels alumnes a una formació de qualitat, contribuir a la promoció i difusió de la cultura musical i al gust i gaudi per la música, i garantir una àmplia preparació i qualificació dels futurs professionals de la música.
Comptem amb una àmplia oferta d’activitats que ens permeten afirmar que el nostre, és un Centre amb un alt nivell de qualitat.
Amb aquesta vocació de servei, pretenem fer de la música una manera de viure per als nostres alumnes i per a tots els ciutadans de les Terres de l’Ebre.

Foto Espai

Nom Espai
Text Espai