Escola de Música Virtèlia – 2021

Títol

Formacions Foto formacions

Dissabte 12 de juny a les 18h

C. Vallmajor, 11

Escola de Música Virtèlia
Som una escola amb més de 25 anys al servei de l’ensenyament, amb una llarga tradició pedagògica i en constant renovació, que no deixa de mirar cap als reptes de futur que plantegen les noves tendències en el terreny de l’educació musical.Creiem que és important que la música sigui present a la vida de totes les persones, i en aquest sentit els nostres programes s’orienten cap a la pràctica de la música com una part més de la seva formació global i humana, però al mateix temps sense deixar de potenciar i acompanyar als alumnes que mostrin habilitats i condicions per continuar un itinerari cap a la professionalització.