Escola de Música Casp – 2022

Concert Final de Curs

Grups de Cant Coral, Orquestrines, Bandetes, Oquestra, Banda i Combo

Dissabte 11 de juny a les 18h

C. Roger de Llúria, 19

Escola de Música Casp (EMC)
Des de la seva situació privilegiada al centre de Barcelona, l’Escola de Música Casp (autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i emparada sota la Fundació Jesuïtes Educació) pretén fer arribar la música a infants, joves i adults. Per això, des del seu inici (setembre de 2005), a banda de les classes regulars de Llenguatge musical, d’Instrument, de Música de cambra, d’Improvisació, dels assaigs de la Banda, de l’Orquestra, dels Combos i dels grups de Cant Coral, s’ofereixen diverses activitats complementàries, com ara sessions de musicoteràpia, audicions, concerts, tallers, etc. A l’Escola de Música Casp creiem que —més enllà de la seva dimensió artística— l’estudi de la música contribueix al desenvolupament integral de la persona a nivell cognitiu, afectiu i social. Amb aquest esperit, des d’un enfocament alhora rigorós i lúdic, i amb un claustre de professors dinàmic i compromès, ajudem a aprendre a estimar la música a tot aquell que s’hi vulgui endinsar.