Escola de Música Casp (Pati de l’escola de Jesuïtes de Casp) – 2023

Concert Final de Curs

Cant Coral, Orquestrina, Bandeta, Orquestra i Banda

Dissabte 10 de juny a les 18h

C. Roger de Llúria, 19

Pati de l’escola de Jesuïtes de Casp

Escola de Música Casp (EMC) – Pati de l’escola de Jesuïtes de Casp
Des de la seva situació privilegiada al centre de Barcelona, l’Escola de Música Casp (autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, emparada sota la Fundació Jesuïtes Educació i centre examinador del Trinity College of London) ) pretén fer arribar la música a infants, joves i adults. Per això, des del seu inici (setembre de 2005), a banda de les classes regulars de Llenguatge musical, d’Instrument, de Música de cambra, d’Improvisació, dels assaigs de la Banda, de l’Orquestra, de les Orquestrines i Bandetes, dels Combos i dels grups de Cant Coral, s’ofereixen diverses activitats complementàries, com ara sessions de musicoteràpia, audicions, concerts, tallers, etc. A l’Escola de Música Casp creiem que —més enllà de la seva dimensió artística— l’estudi de la música contribueix al desenvolupament integral de la persona a nivell cognitiu, afectiu i social. Amb aquest esperit, des d’un enfocament alhora rigorós i lúdic, i amb un claustre de professors dinàmic i compromès, ajudem a aprendre a estimar la música a tot aquell que s’hi vulgui endinsar.